Prags Boulevard 57, 2300 København S

Attraktiv investeringsejendom med stort udviklingspotentiale

Attraktiv logistik- og lagerejendom i ældre erhvervsområde ved Prags Boulevard. Ejendommen er beliggende på en 1.800 m² stor grund, og der er et samlet erhvervsareal på 1.318 m² i et plan.
Området fremtræder som et moderne og dynamisk kvarter med boligejendomme på den ene side af Prags Boulevard og erhvervsejendomme på den anden side.
Ejendommen udgøres primært af et højloftet lagerbygning og i tilknytning til lageret er der bygning som anvendes til kontor, møderum og showroom. Foran ejendommen er der opsat hegn, og der er stort parkeringsareal, som er befæstet med fliser.
Ejendommen er udlejet til Bad & Fliser Gruppen AS på 3 lejekontrakter, og ejendommen repræsenterer samlet lejeindtægter for kr. 599.414.
I forbindelse med en igangværende syns- og skønssag med lejer, er der netop udarbejdet en Skønserklæring med en fremtidig leje på samlet kr. 897.900. Sagen er ikke afsluttet endnu, idet lejer har gjort indsigelse og vil have sagen prøver i boligretten (april 2020).

Udviklingspotentiale
Områdets samlede karakter er præget af industriel arkitektur og rummer et stort udviklingspotentiale med stor variation i kvalitet, bygningshøjde og materialitet. Set i lyset af behovet for nye boliger i København er det nærliggende at forestille sig en udvikling i denne retning. Med den rette strategi er der her mulighed for at udvikle et helt unikt og særligt attraktivt byområde.
Forslag til kommuneplan 2019 blev behandles af Økonomiudvalget 19. marts 2019 med henblik på intern høring i kommunens fagudvalg. ~Kommuneplan forslaget har fremrykket Silja-karrën til byudvikling i første del af planperioden. Området fastlægges til blandet boliger og serviceerhverv (C2*). med særlig bestemmelse om, at "området indgår i bydannelsesområdet Nordøstamager".

Forslag til Kommuneplan 2019 kan ses her:


Området
Med sin unikke placering i starten af Amager, har karréen omkranset af hhv. Uplandsgade, Prags Boulevard og Laplandsgade et stort udviklingspotentiale. Karréen ligger som nærmeste nabo til Kløvermarken og det spændende
miljø ved Prags Boulevard, centralt ifht. offentlig transport og med kort cykelafstand til Amager Strandpark, Christianshavn og indre by. Karréen består af 20 matrikler, der tilsammen dækker et areal på knap 50.000 m2. Matriklerne er ejet af i alt 13 grundejere. Området har status af blandet erhverv men er udpejet til perspektivområde jf. kommuneplanen for 2015. Rammebestemmelserne dikterer for nuværende en bebyggelsesprocent på 60 med 20 procent friareal og en bygningshøjde
på op til 20 meter.

Grønne og rekreative områder
Området ligger syd for Kløvermarken, som er et rekreativt område med fodboldbaner, idrætsanlæg, og cykel/gangsti der forbinder området til christianshavns volde. Syd for området strækker Prags Boulevard sig som et rekreativt grønt forløb, der leder til den levende amagerbrogade, som er det primære handelsstrøg tæt på området. Den nye grønne forbindelse, ved Amagerbanen tager fat i områdets østlige hjørne, og forbinder således området til Amager Strandpark og vandet.

Selskab
Ejendommen købes i selskab, og køber overtager en udskudt skat.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.